Μαθήματα Γυμνασίου

Στο γυμνάσιο τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι 4 (μαθηματικά, φυσική, έκθεση-κείμενα και ιστορία).

Στο πρόγραμμα σπουδών μας υπάρχουν και τα 4 και ακόμα ένα τα αρχαία.

Ένα μάθημα εξίσου αναγκαίο και σημαντικό για το λύκειο.

Στα τετραμελή τμήματα μας, τα παιδιά μαθαίνουν πώς να μελετάνε το κάθε αντικείμενο, ώστε να μπορούν στο λύκειο να ανταπεξέλθουν χωρίς να τους επηρεάσει η αλλαγή επιπέδου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Διδακτική Ώρα (60′) στο Φροντιστήριό μας Διδακτική Ώρα (45′) στα άλλα φροντιστήρια
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1 1,3
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1,5 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 2,5
ΦΥΣΙΚΗ 1 1,3
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Διδακτική Ώρα (60′) στο Φροντιστήριό μας Διδακτική Ώρα (45′) στα άλλα φροντιστήρια
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2,5 3,3
ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ 1,5 2
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1 1,3
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1,5 2
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Διδακτική Ώρα (60′) στο Φροντιστήριό μας Διδακτική Ώρα (45′) στα άλλα φροντιστήρια
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 4
ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ 1,5 2
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1 1,3
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ