Τετραμελή τμήματα

Αποκλειστικά τετραμελή τμήματα, ώστε να διευκολύνεται η ροή της ύλης και να δίνεται η απαραίτητη προσοχή σε κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Διαδικτυακά Μαθήματα

σε μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου στους χώρους μας και διαδικτυακά . Πληρέστατη κάλυψη με τους πιο έμπειρους καθηγητές

Διαδραστικοί Πίνακες

Τα μαθήματα γίνονται ευχάριστα και ενδιαφέροντα, ενώ ενθαρρύνεται και η συμμετοχή των παιδιών κατά τη διάρκεια της παράδοσης